Zeven Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Vrijdag 26 april 2019 mocht burgemeester Jager maar liefst zeven inwoners verrassen met een Koninklijke onderscheiding. Op vijf verschillende plaatsen in de gemeente werden zij verrast. Alle zeven zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De zeven gedecoreerden zijn:

• De heer E. Everts uit Havelte
1952 – heden actief lid van V.V. Havelte waarvan meerdere jaren bestuurslid, elftalleider, mede-organisator van activiteiten, lid van de onderhoudsploeg
1964 – 2014 actief lid van muziekvereniging De Bosnimf in Havelte waarvan meerdere jaren bestuurslid (waaronder voorzitter en secretaris) en vanaf 2014 erelid van de vereniging
1997 – heden actief lid van biljartvereniging ‘De Veldkei’ waaronder vele jaren wedstrijdleider

Het lintje is uitgereikt in de voetbalkantine in Havelte.

• Mevrouw Z.A. Hessels – Stellink uit Havelte
1987 – heden vrijwilliger bij de Vrouwen van Nu afdeling Havelte waarvan 5 jaar bestuurslid
1994 – heden vrijwilliger bij Zorgcollectief Zuidwest Drenthe waaronder dagactiviteiten begeleiden en lid van de cliëntenraad
1995 – heden actief binnen de Protestante gemeente Havelte waaronder 12 jaar diaken, lid van de bezoekgroep, bezorger kerkblad, oprichtster van de jaarlijkse bloemenactie
2006 – heden activiteitenbegeleider bij het Rode Kruis

Het lintje is uitgereikt in de Nije Wheeme in Havelte.

• De heer F. Manden uit Havelte
1978 – 2018 vrijwilliger voor de Stichting Volksfeest Havelte
1989 – 2012 vrijwilliger bij de woensdagavondvolleybal in Havelte
1992 – heden vrijwilliger en comitélid Slipjacht Havelte
1995 – 2010 marktmeester van de Stichting Brinkactiviteiten Havelte
1977 – 1997 vrijwilliger bij de brandweer in Havelte
1998 – 2012 drager bij begrafenisvereniging De Laatste Eer
2000 – 2001 vrijwilliger bij rugbyclub The Big Stones
2000 – 2015 vrijwilliger bij Zwemclub Nijeveen
2009 – heden vrijwilliger voor Commissie Kerstmarkt Havelte

Het lintje is uitgereikt in de rugbykantine in Havelte.

• De heer J.R. Tabak uit Diever
1987 – heden vrijwilliger/actief lid van Toneelvereniging Diever
1990 – heden bestuurslid van begrafenisvereniging De Nije Naoberschop
1994 – heden vrijwilliger bij Historische vereniging gemeente Diever
1996 – 2016 bestuurslid en vrijwilliger bij Stichting ‘Vrienden van de oude kerk te Diever’
1997 – heden actief binnen de Hervormde gemeente Diever (PKN) in diverse functies
2004 – heden werkgroeplid Drentse Fiets4daagse afdeling Diever
2005 – heden vrijwilliger bij woonzorgcentrum De Weyert (ZZWD) én verpleeghuis Jan Thijs Seinenhof (Noorderboog) in diverse functies

Het lintje is uitgereikt in de raadzaal in het gemeentehuis in Diever.

• De heer W. van Tarel uit Wateren
1973 – heden diverse vrijwillige functies bij volleybalvereniging Ecare/Apollo 8 (hiervoor in 2002 benoemd tot erevoorzitter van Apollo 8) en vanaf 2018 medeorganisator van de Club van 100
1986 – heden scheidsrechter bij de Nederlandse Volleybal Bond
1990 – 2005 diverse vrijwillige functies bij handbalvereniging Borhave
2001 – 2017 diverse vrijwillige functies bij Stichting Sport en Transplantatie
2011 – heden vrijwilliger bij Vogelwacht Uffelte
2012 – heden vrijwilliger bij Stichting Landschapsbeheer Drenthe afdeling Boermarke Wapserveen
2012 – heden diverse vrijwillige functies bij de volleybalafdeling van SV Vledder
2015 – heden vrijwilliger bij Wildlands Emmen

Het echtpaar Van Tarel werd thuis verrast door burgemeester Jager.

• Mevrouw B. van Tarel – Brilman uit Wateren
1973 – 2010 diverse vrijwillige functies bij volleybalvereniging Ecare/Apollo 8 (hiervoor in 2010 benoemd tot erelid van Apollo 8)
1975 – 1985 lid van het Oranjecomité Borne
2005 – heden vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland
2007 – 2015 teamcaptain bij de Stichting Sport en Transplantatie

Het echtpaar Van Tarel werd thuis verrast door burgemeester Jager.

• Mevrouw A.A. de Vink – Niewold
1970 – heden actief lid van de Vrouwen van Nu afdeling Havelte waarvan 10 jaar bestuurslid
Eind jaren ’70 – heden actief voor Gemeentebelangen waarvan raadslid in de periode 1982 – 1991

Het lintje is uitgereikt in de raadzaal in het gemeentehuis in Diever.