College bevriest beslissing inzameling oud papier

Op 31 maart 2020 heeft het college van de gemeente Westerveld besloten om karton en oud papier in te gaan zamelen met een container aan huis. Dit besluit heeft gezorgd voor positieve reacties vanuit de samenleving, maar ook voor onrust. Hierdoor heeft het college op 7 april 2020 besloten om het eerder genomen besluit te ‘bevriezen’.

Voordat er een nieuw besluit genomen wordt, wil het college eerst met partijen om tafel om alle mogelijke opties te bespreken.

“Ik snap de reacties uit de samenleving over het besluit wat het college op 31 maart genomen heeft. Dat is dé aanleiding  om het besluit te bevriezen. Ik vind het belangrijk om éérst met partijen om tafel te gaan voordat we een beslissing nemen. Tot die tijd wordt het oud papier en karton in onze gemeente niet ingezameld. Ik wil inwoners van onze gemeente vragen om het oud papier op te sparen of gratis in te leveren bij het afvalbrengstation in Havelte,  zodat het op een later moment hergebruikt kan worden.” Aldus wethouder Doeven.

Afvalbrengstation Havelte

Het afvalbrengstation in Havelte is geopend volgens reguliere openingstijden, maar dit kan alleen met uw hulp. Om de kans op verspreiding van het coronavirus te beperken zijn er extra maatregelen getroffen. Houd bij uw bezoek rekening met het volgende:

  • Medewerkers assisteren niet bij het uitladen;
  • Bij het uitladen mag maximaal één persoon de auto verlaten;
  • Onze medewerkers houden 1,5 meter afstand;
  • Er wordt een beperkt aantal voertuigen toegelaten op het terrein;
  • Blijf thuis bij gezondheidsklachten.

Op dit moment wordt het afvalbrengstation druk bezocht. Dit zorgt voor lange wachtrijen. Kom alleen naar het afvalbrengstation als dit echt noodzakelijkheid is en houd u aan bovenstaande hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Spaar uw afval zoveel mogelijk op, zodat een bezoek aan het afvalbrengstation uitgesteld kan worden.