Lintjesregen 2020

Op vrijdagochtend 24 april 2020 heeft burgemeester Jager vijf inwoners van Westerveld telefonisch verrast met de mededeling dat het Zijne majesteit heeft behaagd, hem/haar te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Voor het daadwerkelijk uitreiken van de Koninklijke onderscheiding wordt landelijk nog een collectief uitreikingsmoment bepaald. De vijf inwoners zijn (in alfabetische volgorde):

 

Mevrouw G. Bredenhoff-van Uffelen uit Havelte
Mevrouw Bredenhoff-van Uffelen heeft zich vele jaren (1983 - 2019) als vrijwilliger ingezet:

 • binnen de protestantse gemeente in Havelte waaronder als voorzitter van de kerkenraad, voorzitter van de beroepscommissie en als afgevaardigde in het bestuur van de generale synode van de Protestantse kerk in Nederland (2001 – 2018);
 • als bestuurslid (én actief lid) van de Vrouwen van Nu afdeling Havelte (1983 – 2019).

 

Mevrouw A. van den Berg-van der Helm uit Vledder
Mevrouw Van den Berg-van der Helm heeft zich vele jaren (1989 - 2019) als vrijwilliger ingezet voor de recreatiesector, voor evenementen en voor de toeristische promotie van de gemeente Westerveld (en daarvoor gemeente Vledder), verbonden aan VVV Drenthe en Stichting Toeristische Promotie Westerveld. 

 

De heer F. Klaassen uit Diever

De heer Klaassen heeft zich vele jaren (2001 - heden) als vrijwilliger ingezet:

 • binnen de gereformeerde kerk in Diever waaronder als diaken, ouderling, verzorger van huiscatechisatie, begeleider van gemeentegroeigroepen, koster en kerkrentmeester (2001 – heden);
 • als bestuurslid en tuinman van CBS Roosjenschool (2018 – heden);
 • als vrijwilliger van de fiets4daagse Diever (2004 – heden);
 • als bezorger van de maaltijdservice van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (2007 – heden);
 • en als vrijwilliger bij het Shakespearetheater (2012 – heden).

 

De heer A. Uneken uit Dwingeloo

De heer Uneken heeft zich vele jaren (2003 - heden) als vrijwilliger ingezet:

 • als wedstrijdleider, arbiter, adviseur en cursusleider bij bridgeclub Dieverbridge (2003 – heden);
 • voor biljartvereniging Het Groene Laken als voorzitter (2007 – 2017).

 

Mevrouw T. Wiegman-Jubbega uit Nijensleek

Mevrouw Wiegman-Jubbega heeft zich vele jaren (1989 - 2019) als vrijwilliger ingezet:

 • als bestuurslid van uitvaartvereniging ‘De laatste eer’ van Frederiksoord en omstreken (1989 – 2019);
 • als bestuurslid (én actief lid) van de Vrouwen van Nu afdeling Vledder (2002 – 2009).