Preventieve bespuiting Eikenprocessierups 2020

De eikenprocessierups zorgt de laatste jaren voor overlast in geheel Drenthe, ook in de gemeente Westerveld. Ook in 2020 gaan we ons best doen om overlast zoveel mogelijk te beperken. In totaal telt Westerveld zo’n 39.000 eiken langs paden en wegen.

Op verschillende locaties in de gemeente Westerveld wordt de eikenprocessierups preventief bestreden. Dit gebeurt op plekken waar vorig jaar veel nesten zijn aangetroffen. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt niet alleen het buitengebied op deze wijze bestreden, ook gemeentelijke eikenbomen in de dorpen. Dit gebeurt door de eikenbomen te bespuiten met nematoden (aaltjes). Een biologische en natuurvriendelijke manier van bestrijding om te voorkomen dat de rupsen groeien en brandharen ontstaan, die een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen en dieren. Aannemer Roel Timmerman BV uit Dieverbrug voert in opdracht van de gemeente Westerveld de werkzaamheden uit. Ongeveer twee weken na de eerste ronde wordt nog een tweede bestrijdingsronde uitgevoerd.

Uitvoering in de avond en 's nachts

Het bespuiten van de bomen met de nematoden wordt ’s avonds en/of ’s nachts uitgevoerd. Dit is nodig omdat nematoden niet tegen zonlicht kunnen. De nematoden worden over de gehele kroon van de eikenboom gespoten en infecteren de rups. Met deze preventieve bestrijding wordt de plaagdruk met gemiddeld 90 procent verminderd. De bespuiting kan geluidshinder met zich meebrengen.

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder en komt in de maanden april tot en met juli voor in eikenbomen in een groot deel van Nederland. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. De brandharen van deze rups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag en geïrriteerde ogen of luchtwegen bij mens en dier.

Informatie over gezondheidsklachten door de eikenprocessierups kunt u onder andere krijgen bij GGD Drenthe: www.ggddrenthe.nl
Wanneer u een nest met eikenprocessierupsen langs gemeentelijke wegen en paden ziet, kunt u dit melden bij de gemeente: u kunt op onze website een formulier invullen óf bellen naar telefoonnummer 14 0521.