Politieke avond Westerveld 26 april 2021

Op maandag 26 april 2021 om 20:00 uur vindt er weer een digitale besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats.

Op de agenda staan in ieder geval de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststellen besluitenlijsten en toezeggingenlijst
 4. Ingekomen stukken
 5. Beantwoording artikel 36 vragen
 6. Voorstel vaststelling bestemmingsplan Rollestraat 35
 7. Voorstel opbrengst verkoop Pottendijk bestemmen voor toeristische ontwikkeling
 8. Reglement van Orde
 9. Voorstel vaststelling bestemmingsplan Vledder-Vledderweg 35
 10. Voorstel vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet gemeente Westerveld
 11. Sluiting
 12. Rondvraag en inspreken

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om tijdens een besluitvormende vergadering over een niet-geagendeerd onderwerp maximaal vijf minuten (digitaal) in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het (digitale) spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger