Brief uitvoering Fraude Signalerings Voorziening (FSV)

Heeft u een brief ontvangen van de Belastingdienst inzake de Fraude Signalering Voorziening (FSV)?
In dit bericht leest u er meer over.

De Belastingdienst gaat medio april de inwoners informeren waarnaar informatieverzoeken zijn gedaan door gemeenten. Deze inwoners ontvangen een brief. Heeft u een brief ontvangen, dan kunt u met vragen terecht bij het speciaal daartoe opgerichte Meldpunt FSV dat dagelijks te bereiken is op 0800 – 235 83 56. Het meldpunt beantwoordt vragen over de FSV en de registratie bij de Belastingdienst.

Meer informatie?

Op www.belastingdienst.nl/fsv vindt u meer algemene informatie over de FSV. Daar leest u ook hoe u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die in de FSV stonden. Wij begrijpen dat u mogelijk aanvullende vragen heeft. U kunt hiervoor een mail sturen naar fsv@vng.nl. Een medewerker van VNG neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.