College stemt in met transformatie recreatiebestemming naar woonbestemming Nieuwlande Wapse

In goed overleg tussen de Vereniging Van Eigenaren (VvE) van het recreatiepark Nieuwlande en gemeente Westerveld heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het transformeren van een recreatiebestemming naar wonen.

In het kader van het programma Vitale Vakantieparken Westerveld wordt er gewerkt aan het vitaler maken van de toeristisch-recreatieve sector. Het programma heeft drie pijlers, te weten: excelleren, vitaliseren en transformeren. Binnen het onderdeel transformeren heeft het bestuur van de VvE Nieuwlande van het recreatiepark Nieuwlande in Wapse gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken naar transformatie van een recreatiepark naar wonen. Park Nieuwlande heeft geen meerwaarde voor de recreatieve sector en uit een in 2020 uitgevoerde quickscan is gebleken dat transformatie van het recreatiepark naar wonen kansrijk is.

Ter inzage

De mogelijkheden van de transformatie naar wonen zijn verder verkend en dit heeft geleid tot het conceptbestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 21 april ter inzage tot en met 18 mei 2022.