Nog geen nieuwe invulling voor voormalige gemeentewerf

Ondernemer Baaiman uit Onna heeft zich teruggetrokken als huurder van de voormalige gemeentewerf van Westerveld aan de Van Helomaweg. Tegenover de Toegangspoort Oerlandschap Havelterberg zou de heer Baaiman een Leisure/Battle centrum exploiteren en een kleinschalig oorlogsmuseum. De procedures die doorlopen moeten worden om deze activiteiten op die plek te kunnen uitoefenen, duren de ondernemer te lang. Omdat versnelling niet mogelijk is hebben de gemeente en de ondernemer samen geconcludeerd, dat de wegen dan moeten scheiden.

Vaak schuurt het: de snelheid waarmee een ondernemer of individuele inwoner graag aan de slag wil én de wet- en regelgeving waarmee hij of zij te maken krijgt. Soms leidt dat schuren tot een punt waarop geconcludeerd moet worden: we stoppen het traject. Voor het vestigen van een Leisure/Battle centrum en een kleinschalig oorlogsmuseum in de voormalige werf aan de rand van een Natura2000-gebied, is een procedure voor een bestemmingsplanwijziging nodig inclusief diverse onderzoeken. De procedure vraagt ‘een lange adem’.

Wat vooraf ging

In augustus 2014 deed de gemeente Westerveld via een advertentie in regionale bladen een oproep voor belangstellenden voor de voormalige gemeentewerf. Westerveld was op zoek naar een nieuwe toeristische trekpleister, passend bij de activiteiten in de tegenoverliggende Toegangspoort en het achterliggende natuurgebied. Op de oproep kwamen zes reacties binnen. Na een selectie op basis van de bedrijfsplannen, vielen drie van de zes kandidaten af en werden er gesprekken gevoerd met de drie overgebleven kandidaten. Op basis van deze gesprekken en een opgestelde criterialijst viel de keus van het college op het Leisure/Battle centrum. 

Omdat de bestemmingsplanprocedure nog niet afgerond is, kon Baaiman het Leisure/Battle centrum met kleinschalig oorlogsmuseum nog niet inrichten en openstellen. Wel gebruikte Baaiman als huurder al wel de loods op de voormalige werf, voor de stalling van materieel voor het toekomstige centrum. De heer Baaiman heeft  een andere locatie gevonden voor het verwezenlijken van zijn plannen.

Vervolg

Het college gaat zich na het zomerreces beraden op de volgende stap tot het vinden van een nieuwe invulling van de voormalige werf die de tegenoverliggende Toegangspoort versterkt. Op dit moment zijn alle mogelijke vervolgstappen nog een optie.