Onderzoek naar veiligheid

In de gemeente Westerveld wordt een onderzoek uitgevoerd naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en naar het optreden van politie, brandweer en gemeente op het gebied van veiligheid: de Veiligheidsmonitor. Ongeveer 700 inwoners ontvangen een uitnodiging voor het onderzoek en kunnen hun mening geven over hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren. Deze 700 inwoners krijgen in de derde week van augustus een vragenlijst toegestuurd. De resultaten worden begin 2018 verwacht.

Alle Drentse gemeenten doen één keer per vier jaar mee met de Veiligheidsmonitor. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid. I&O Research voert dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gemeenten en politie. Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken, worden met de Veiligheidsmonitor op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal (Drenthe) als lokaal niveau (gemeente of wijk/gebieden).

Wie doet mee?

Deelnemers zijn willekeurig geselecteerd door het CBS uit de Basisregistratie Personen. Elke inwoner van de gemeente Westerveld van 15 jaar en ouder kan een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. Alle dorpen en wijken zijn meegenomen in de selectie, zodat de gemeente de uitkomsten van het onderzoek niet alleen gemeentebreed, maar ook op gebiedsniveau krijgt.

Resultaten Veiligheidsmonitor 2014

In 2013/2014 deed gemeente Westerveld voor het laatst mee aan de Veiligheidsmonitor. De uitkomsten lieten zien dat het oordeel op gebieden zoals fysieke voorzieningen in de buurt, sociale cohesie en de leefbaarheid als positief werd ervaren en verkeersoverlast als minder positief.