Een warme droge zomer

Een samenvatting van de berichten die in de afgelopen weken gepubliceerd zijn over de warme, droge zomer 2018.

Stookverbod

Sinds vrijdag 20 juli 2018 is er een stookverbod van kracht. Ook na een aantal (pittige) buien is de natuur nog steeds kurkdroog: het stookverbod blijft voorlopig van kracht.

(Natuur)brand voorkomen

Meer informatie over het voorkomen van een (natuur)brand staat op www.brandweer.nl/natuurbrand en op de site van de Veiligheidsregio Drenthe www.vrd.nl  

Water onttrekken aan oppervlaktewater

Op vrijdag 20 juli 2018 heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een verbod ingesteld op het onttrekken van oppervlaktewater in Nijeveen-Kolderveen en Paardeweide-Veendijk. Op 28 juli 2018 is dit verbod uitgebreid.
Update 17 augustus 2018: het onttrekkingsverbod Paardeweide-Veendijk is ingetrokken.

Kijk voor actuele informatie over diverse maatregelen die het waterschap moet treffen vanwege de droogte op www.wdodelta.nl/droogte

Waterkwaliteit

Informatie over de waterkwaliteit staat op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta): www.wdodelta.nl/droogte In Westerveld is blauwalg geconstateerd in de vijver in Uffelte.

Zwemwaterkwaliteit

Informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op de website van Provincie Drenthe en op www.zwemwater.nl

Hitteplan

Meer informatie over het hitteplan staat onder andere op de website van GGD Drenthe: www.ggddrenthe.nl