Militaire wandelingen gaan weer van start

Op donderdag 6 september 2018 om 14.00 uur starten opnieuw de militaire wandelingen. Onder begeleiding van een militair van de Johannes Postkazerne in Havelte kunnen alle 55+’ers uit de gemeente Westerveld wandelen. Er zijn drie groepen waardoor iedereen op eigen niveau een afstand kan wandelen. De afstanden zijn: minder dan 3 kilometer, 4 á 5 kilometer en 6 á 7 kilometer.

Het initiatief is een samenwerking tussen de militairen van ‘The Colony’ en de beweegcoaches van de gemeente Westerveld. The Colony is een groep militair- en burgermedewerkers, die vanwege fysieke, mentale of andere persoonlijke omstandigheden tijdelijk hun eigen functie niet kunnen uitoefenen. Daarom leveren zij een bijdrage aan een mooi woon- en leefklimaat in de omgeving van de kazerne.

Militaire wandeling

De wandelingen starten drie keer per maand vanuit Echos Home Het Baken in Havelte. Één keer per maand wordt er gewandeld vanaf de USA Site in Havelterberg. Na het wandelen is er  koffie en thee op eigen kosten. Deelname aan het wandelen is gratis.

Westerveld in actie!

Door middel van ‘Westerveld in actie!’ wordt er uitvoering gegeven aan het programma bewegen en gezondheid van de gemeente Westerveld. Het doel hiervan is het stimuleren van een gezonde leefstijl onder de inwoners van de gemeente Westerveld.

Meer informatie en opgave

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met de beweegcoaches van de gemeente Westerveld. Dit kan via 14 0521 of door een e-mail sturen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl.