Voorlopige voorziening tegen gaswinningsbesluit Eesveen

De colleges van B&W van de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland hebben samen een verzoek tot een voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Dit is gedaan om te voorkomen dat er binnenkort meer gas kan worden gewonnen bij Eesveen. Een snelle start van de extra gaswinning vinden de gemeenten niet wenselijk omdat er volgens hen nog te veel onduidelijkheden zijn. Westerveld en Steenwijkerland vragen daarom aan de Raad van State het ‘Instemmingsbesluit winningsplan Eesveen’ op te schorten, zodat het voorlopig niet mag worden uitgevoerd.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in het ‘Instemmingsbesluit winningsplan Eesveen’ besloten dat er binnenkort meer gas mag worden gewonnen bij Eesveen. Op 22 augustus 2018 liep de beroepstermijn voor dit instemmingsbesluit af. Dat betekent dat er vanaf dat moment daadwerkelijk meer gas mag worden gewonnen. De gemeenten Westerveld en Steenwijkerland vinden dit onwenselijk. Zij vinden dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de mogelijke gevolgen van het instemmingsbesluit voor de omgeving en willen dat de minister de uitspraak van de Raad van State over de beroepen tegen het instemmingsbesluit afwacht. Het instemmingsbesluit is een actualisatie op een bestaand gaswinningsplan. Dit plan laat voor een nieuwe periode meer intensieve en uitgebreide gaswinning toe. Het college diende al een kritische zienswijze tegen dit plan in, waarin werd aangedrongen op een goede nulmeting, duidelijke schadeafhandeling en betere informatievoorziening voor de inwoners in en rond het gaswinninggebied. De colleges van Westerveld en Steenwijkerland vinden dat hieraan voldaan moet worden voordat er eventueel gas gewonnen gaat worden. Deze voorwaarden zijn op dit moment niet geregeld in het huidige instemmingsbesluit.

Wethouder de Jong: “Wij zijn niet blij met het ‘Instemmingsbesluit winningsplan Eesveen’. Dat heeft vooral te maken met een goed stuk vooronderzoek. Een nulmeting van hoe woningen er nu bij staan is nu nog niet goed afgedekt in het instemmingsbesluit. Dat kan dus beter. Wij zijn van mening dat de gaswinning niet kan starten voordat dat goed op papier staat. Daarnaast hebben we als gemeente een beleid om zo snel mogelijk over te stappen op alternatieve energiebronnen.”