Augustus 2019

 • Commisievergadering 3 september gaat niet door

  Wegens het ontbreken van agendapunten gaat de vergadering van de commissie Sociaal Domein op dinsdag 3 september 2019 niet door.

 • Raadsvergadering dinsdag 27 augustus 2019

  Op basis van artikel 10, lid 3 reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, wordt een spoedeisende raadsvergadering gehouden op verzoek van de fractie van Progressief Westerveld.

 • Erepenning uitgereikt

  Maandagochtend 26 augustus 2019 heeft mevrouw Rensina Van Raalte – Doorten uit Vledder, de erepenning van Westerveld ontvangen uit handen van burgemeester Jager. Mevrouw Van Raalte werd verrast op de eerste dag na de zomervakantie in de peuterspeelzaal in De Vuursteen in Wapserveen.

 • Pilot Actief Wandelen in Vledder

  In september start er een pilot Actief Wandelen in Vledder. De pilot bestaat uit zes lessen. De lessen worden gehouden op donderdag 12, 19 en 26 september en 3, 10 en 17 oktober 2019 van 10.00 tot 11.00 uur. De start is bij Vledderboules in Vledder.

 • Commissievergadering 27 augustus

  De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 27 augustus om 20.00 uur in de raadzaal.

 • Wegafsluiting De Hoek in Vledder

  Op maandag 26 augustus 2019 starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de uitbreiding Vledder Noord fase 1a in Vledder. De weg tussen Het Kerkpad en Torenlaan ter hoogte van De Hoek is afgesloten.

 • Gemeente Westerveld zoekt vernieuwende en innovatieve ideeën

  De nieuwe uitvoeringsregel ‘Initiatieven’ is per 1 juli 2019 in werking getreden. Deze vervangt de huidige regeling maatschappelijke initiatieven. Op hoofdlijnen blijft de uitvoeringsregel hetzelfde: initiatieven moeten een maatschappelijk effect hebben relevantie en meerwaarde bieden op het bestaand voorzieningen niveau. Er zijn een aantal wijzingen: indieners moeten draagvlak voor het initiatief aantonen en beschrijven in het plan. Verder moeten de initiatieven innovatief en vernieuwend zijn, want met de uitvoeringsregel wil de gemeente vernieuwende ideeën stimuleren en aanjagen. Het is ook voor een individu mogelijk geworden om subsidie aan te vragen.