Gemeente Westerveld zoekt vernieuwende en innovatieve ideeën

De nieuwe uitvoeringsregel ‘Initiatieven’ is per 1 juli 2019 in werking getreden. Deze vervangt de huidige regeling maatschappelijke initiatieven. Op hoofdlijnen blijft de uitvoeringsregel hetzelfde: initiatieven moeten een maatschappelijk effect hebben relevantie en meerwaarde bieden op het bestaand voorzieningen niveau. Er zijn een aantal wijzingen: indieners moeten draagvlak voor het initiatief aantonen en beschrijven in het plan. Verder moeten de initiatieven innovatief en vernieuwend zijn, want met de uitvoeringsregel wil de gemeente vernieuwende ideeën stimuleren en aanjagen. Het is ook voor een individu mogelijk geworden om subsidie aan te vragen.

De subsidie blijft ook in de nieuwe uitvoeringsregel incidenteel en is afhankelijk van cofinanciering om het resultaat (op lange termijn) te bereiken. De intentie van de gemeente is om samen te bouwen aan een spannende, leuke, zorgzame, mooie en energieke samenleving. De gemeente wil dan ook initiatieven stimuleren die bijdragen aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, toerisme, leefbaarheid en ontwikkeling van de gemeente Westerveld. Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief, wil de gemeente een handje helpen met (financiële) middelen en/of meedenken met het plan.

Aanmelden

Heeft u een goed idee? Een uniek idee met een meerwaarde voor Westerveld? We horen graag van u!

Ieder jaar vinden er drie subsidierondes plaats. Tijdens deze subsidierondes kunnen subsidieaanvragen voor initiatieven en evenementen aangevraagd worden. De sluitingsdata van de subsidierondes zijn 1 januari, 1 april en 1 september. Het college van burgemeesters en wethouders toetst vervolgens de aanvragen. Gemeente Westerveld stelt hiervoor €40.000,00 per subsidieronde beschikbaar. U kunt uw aanvraag indienen door te e-mailen naar info@gemeentewesterveld.nl. Uw aanvraag dient in ieder geval de contactgegevens, een plan van aanpak, een tijdsplan en een begroting te bevatten. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via info@gemeentewesterveld.nl of 14 0521.

U vindt de uitvoeringsregels initiatieven en evenementen op mijn.overheid.nl:
Uitvoeringsregel initiatieven
Uitvoeringsregel evenementen