Raadsvergadering dinsdag 27 augustus 2019

Op basis van artikel 10, lid 3 reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, wordt een spoedeisende raadsvergadering gehouden op verzoek van de fractie van Progressief Westerveld.

De raadsvergadering is dinsdag 27 augustus 2019 van 19.00 tot 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis in Diever. Agenda van deze vergadering:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda en vergaderorde
  3. Publicaties Meppeler Courant
  4. Sluiting

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en online. De vergaderstukken zijn in te zien op iBabs Online.