Samen zoeken naar de beste oplossing binnen Wmo- en Jeugdhulp

De gemeenteraad van Westerveld heeft op 23 juni 2020 unaniem de 'Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Westerveld 2020' vastgesteld. De nieuwe verordening helpt medewerkers van de gemeente om samen met de inwoner te zoeken naar de beste oplossing als het gaat om vragen op het gebied van Wmo- of Jeugdhulp.

In de nieuwe verordening zijn de verschillende regels voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gebundeld. Wethouder Smidt (Jeugdzorg) vertelt: “De medewerkers van de gemeente en de professionals die direct te maken hebben met de mensen met een (hulp)vraag, krijgen met deze verordening meer ruimte om per situatie de beste oplossing te bieden.” Wethouder De Haas (Wmo) vult aan: “Precies dat maakt deze verordening anders, omgekeerd: de regels zijn niet langer leidend, maar de (hulp)vraag van de inwoner en wat het eigen netwerk kan betekenen.”

Omgekeerd denken

Dat de regels niet langer leidend zijn, wordt ook wel de omgekeerde toets of omgekeerd denken genoemd. Door omgekeerd te denken kan een inwoner tijdelijk extra hulp krijgen, waar ze eerder geen recht op hadden. De gemeente denkt en beweegt met inwoners mee, waardoor grotere problemen worden voorkomen.

Makkelijk leesbaar en toegankelijk

De verordening is, met hulp van de Adviesraad Sociaal Domein, veel toegankelijker en leesbaarder gemaakt. De opbouw is overzichtelijk, wordt ondersteund met pakkende illustraties en het taalgebruik is een stuk eenvoudiger.

De nieuwe verordening is digitaal in te zien.