Gemeente Westerveld draagt bij aan innovatieve thermische opslag in koloniewoningen Frederiksoord

Op dinsdag 17 augustus 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westerveld ingestemd een bijdrage van € 50.000 te verlenen aan het pilotproject: ‘Thermische opslag koloniewoningen Frederiksoord’. Met deze bijdrage ondersteunt de gemeente lokale bedrijven die zich richten op innovatieve ontwikkelingen van energieopslag in woningen.

Provincie Drenthe had al eerder een subsidiebijdrage € 163.431 verleend aan dit project en met de bijdrage van gemeente Westerveld zijn er nu voldoende financiële middelen voor het realiseren van twee thermische opslagsystemen. Sinds enkele jaren bouwen lokale ondernemers aan ‘Koloniewoningen van de toekomst’, met als doel om volledig zelfvoorzienende woningen te bouwen. Hoewel deze woningen inmiddels zeer energiezuinig zijn, moet er op koude dagen nog een beroep gedaan worden op het elektriciteitsnet. Door plaatsing van een nieuw thermisch opslagsysteem (warmtebatterijen) wordt warmte in de zomer opgeslagen. Deze energie kan naar behoefte in de winter gebruikt worden om de woning van warmte te voorzien. Dit zorgt voor optimaal duurzaam woongenot.

Duurzame doelstellingen

De gegevens die met deze pilot worden opgehaald, leveren een bijdrage aan de duurzame doelstellingen van de gemeente. De warmtebatterijen zorgen in de toekomst voor een grote energiebesparing. Wethouder Doeven: “Deze manier van thermische opslag is ook inzetbaar in gebieden met een gespreide bebouwing. Bij een geslaagde pilot is deze duurzame manier van slim warmte opslaan een uitkomst in onze buitengebieden. Daarnaast willen we als gemeente lokale ondernemers ondersteunen bij innovatieve oplossingen. Deze innovaties kunnen mogelijk een belangrijke schakel in de energietransitie zijn”.