Politieke avond Westerveld 31 augustus 2021

Op dinsdag 31 augustus 2021 vanaf 20.00 uur vindt er in de raadszaal een voorbereidende Politieke avond Westerveld plaats.

De agenda is als volgt:

1.    Voorstel bestemmingsplan Dwingeloo, Aldi Valderseweg en verlenen omgevingsvergunning (debatronde) 
2.    Voorstel concept-omgevingsvisie (informatieronde)
3.    Voorstel startnotitie speelautomatenhallen (debatronde)
4.    Rondvraag

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast.

Inspreken

Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven. Dit geldt ook voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid
krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger