Veiligheidsmonitor 2021

Westerveld doet dit jaar mee aan het onderzoek Veiligheidsmonitor.

Dit is een onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid op gemeentelijk en op landelijk niveau. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 11 augustus 2021: op zo’n 800 willekeurig gekozen adressen valt een uitnodiging in de bus om deel te nemen aan een (online) enquête. Het onderzoek wordt in opdracht van deelnemende gemeenten uitgevoerd door I&O Research.