December 2016

 • Koloniën van Weldadigheid genomineerd voor Werelderfgoedlijst UNESCO

  Wegens zijn unieke cultuurhistorische waarde worden de Koloniën van Weldadigheid voordragen door het kabinet om op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst te worden. Minister Bussemaker (cultuur) maakte het nieuws 21 december 2016 bekend in Veenhuizen.

 • Statushouders ondertekenen participatieverklaring

  Op donderdag 22 december 2016 hebben zes zogeheten statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in het bijzijn van burgemeester Jager de participatieverklaring ondertekend. Met deze verklaring geven zij aan dat zij actief een bijdrage willen leveren aan de Nederlandse samenleving.

 • Convenant drie gemeenten en agrarische vereniging ondertekend

  Op maandag 19 december 2016 hebben de drie burgemeesters van de gemeenten Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland - de heren Jager, Van Klaveren en Bats - en de voorzitter van de Vereniging Agrarische Belangen Oorden en Parten de heer H. Hop, het convenant ondertekend waarin het gezamenlijke draagvlak voor de UNESCO Werelderfgoednominatie voor de Koloniën van Weldadigheid is vastgelegd.

 • Startsein voor verkoop bouwkavels gegeven

  Zaterdagochtend 17 december 2016 heeft wethouder Van Schelven het startsein gegeven voor de verkoop van negen bouwkavels in de wijk Kalterbroeken in Diever. Tot 15 februari 2017, 12.00 uur kan het inschrijfformulier worden ingeleverd.

 • Inwoner genaturaliseerd

  Donderdag 15 december 2016 is een inwoner van Westerveld, tijdens een zogeheten naturalisatieceremonie, Nederlander geworden.

 • Bladkorven binnenkort opgehaald

  De bladkorven worden voor de jaarwisseling verwijderd; blad kan uiteraard in de groene container aangeboden worden.

 • Toeristische bestedingen in Westerveld gestegen

  Westerveld heeft in 2015 een goed toeristisch seizoen gedraaid.

 • Laatste kijkmoment voormalige school Eemster

  Op donderdag 22 december 2016 wordt van 16.00 tot 17.00 uur een laatste kijkmoment gehouden in de voormalige school Eemster voor potentiële kopers.

 • Westerveld ontvangt weer Goud voor duurzaam terreinbeheer

  Gemeente Westerveld heeft onlangs voor de vierde keer op rij het certificaat Goud voor Duurzaam terreinbeheer 2016 in ontvangst mogen nemen. Wethouder Homme Geertsma: “Wij zijn trots dat we voor de vierde keer Goud hebben behaald en gaan uiteraard ook voor ons eerste lustrum. We blijven continu kijken naar de mogelijkheden om het onderhoud zo duurzaam mogelijk uit te kunnen voeren”.

 • Afvalkalender 2017

  De afvalkalender 2017 is nu online beschikbaar (en te downloaden en uit te printen).

 • Aangepaste openingstijden

  Vanwege een nieuwjaarsbijeenkomst is het gemeentehuis op maandag 2 januari 2017 vanaf 10.30 uur geopend en telefonisch bereikbaar.

 • Raadsvergadering 20 december 2016

  De gemeenteraad vergadert op dinsdag 20 december 2016 om 20.00 uur in de raadzaal.

 • Westerveld, Actium en MEVM tekenen Overeenkomst Prestatieafspraken 2017

  Gemeente Westerveld,woningcorporatie Actium en huurdersplatform Mit en Veur Mekaor (MEVM) hebben maandag 5 december 2016 een Overeenkomst Prestatieafspraken Westerveld 2017 getekend. De handtekeningen onder de overeenkomst werden gezet door wethouder Erik van Schelven namens het college van burgemeester en wethouders van Westerveld, Elles Dost, directeur van Actium en Henk Oostland, voorzitter MEVM.

 • Burgemeester Jager onthult eerste buurtwhatsappbord in Westerveld

  Burgemeester Rikus Jager heeft op donderdag 1 december 2016 het eerste buurtwhatsappbord in de gemeente Westerveld onthuld. Dat gebeurde in Nijensleek waar al een jaar een buurtwhatsappgroep actief is. Burgemeester Jager: “Als gemeente ondersteunen we deze whatsappgroepen van harte. Een dergelijk burgerinitiatief draagt bij aan een veiliger woon- en leefomgeving en helpt woninginbraken voorkomen. Daarnaast zorgt het ook voor sociale samenhang. Om duidelijk te maken dat er in een dorp een buurtwhatsappgroep bestaat plaatsen we als gemeente op verzoek deze bordjes. Op deze manier werken we samen aan een veiliger Westerveld”.