Brinkenplan ‘Diever op Dreef’: kwaliteitsimpuls voor het dorp Inloopbijeenkomst 11 december tussen 15.00 en 21.00 uur

Bent u ook benieuwd naar de visie van de projectgroep ‘Diever op Dreef’ op de leefomgeving in Diever en op de herinrichting van de dorpskern? Kom dan op 11 december tussen 15.00 en 21.00 uur naar het Dingspilhuus.

Inwoners, vertegenwoordigers van allerlei verenigingen, ondernemers en andere organisaties hebben begin dit jaar tijdens een bewonersbijeenkomst samen een projectgroep gevormd. Er is een plan van aanpak opgesteld. Het college van de gemeente Westerveld stelde dit plan in april vast.

Vervolgens is gekeken welke vraagstukken er leven en op welke manier Diever leefbaar en vitaal blijft, ook in de toekomst. Zo verdient de openbare ruimte van de dorpskern een kwaliteitsimpuls. Denk bijvoorbeeld aan wegen, openbare verlichting, plantsoenen en bomen, bebording, buitenmeubilair en afvoer van het hemelwater. Ook ontwikkelingen op het gebied van verkeerstromen, parkeren, recreatie & toerisme en economie vragen om aanpassingen van de dorpskern. De resultaten zijn verwoord in een concept visie. De leden van de projectgroep zijn hierover in november in gesprek gegaan met hun achterban.

Inloopbijeenkomst

Natuurlijk willen de leden van de projectgroep ‘Diever op Dreef’ graag alle inwoners, ondernemers en organisaties uit Diever laten kennismaken met de concept visie. En vooral horen wat zij ervan vinden; om met elkaar als dorpsgemeenschap te bepalen wat nodig is om Diever klaar te maken voor de toekomst. U bent van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op 11 december in het Dingspilhuus. Tussen 15.00 en 21.00 uur gaan de mensen van het Brinkenplan ‘Diever op Dreef’ graag met u in gesprek.

Vervolg

Aan de hand van de uitkomsten van deze inloopbijeenkomst volgt een definitieve visie. Het college van de gemeente Westerveld neemt een besluit over deze visie. Daarna wordt de visie uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Meer weten?

Kijk op www.dieveropdreef.nl.