Gemeente Westerveld blijft aandacht vragen voor meer zekerheid voor inwoners bij gaswinningdossiers Eesveen en Vinkega

Het college wijst de minister op het belang van een goede nulmeting, duidelijke schadeafhandeling en goede informatievoorziening voor inwoners. Dit heeft het college verwoord in een zienswijze. Ook de andere betrokken gemeentes (Weststellingwerf en Steenwijkerland) hebben zienswijzen ingediend.

Weststellingwerf en Steenwijkerland

De gaswinning vindt plaats in de gemeente Weststellingwerf (Vinkega) en Steenwijkerland (Eesveen). De gasvelden bevinden zich deels in de gemeente Westerveld. Daarom heeft de gemeente Westerveld in samenwerking met de andere betrokken gemeenten een zienswijze ingediend.

Koloniën van Weldadigheid

Bij de zienswijze voor Vinkega heeft het college extra aandacht besteed aan ligging van het gasveld. De mijnbouwlocatie bevindt zich namelijk in gebied van de Koloniën van Weldadigheid. Dit gebied is genomineerd als UNESCO Werelderfgoed.

Vervolg

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beoordeelt alle zienswijzen. In het definitieve instemmingsbesluit legt het ministerie schriftelijk uit hoe de zienswijzen zijn verwerkt. Het ministerie legt het definitieve besluit naar verwachting begin 2018 ter inzage.