Raad stemt in met volgende stap in afvalscheiding

De gemeenteraad van Westerveld heeft 19 december 2017 besloten, een volgende stap te zetten in het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Het besluit betekent kortweg dat de inzamelfrequentie van zowel de grijze als de ‘oranje’ container op 1 januari 2019 verandert.

Grijs

Per 1 januari 2019 wordt de grijze minicontainer eens in de 8 weken geleegd in plaats van eens in de 4 weken. Wanneer binnen huishoudens het huishoudelijk afval goed gescheiden wordt, blijft er gemiddeld heel weinig restafval over voor de grijze container. Eens in de 8 weken de grijze container legen, is dan voldoende. Uiteraard zijn er huishoudens met méér restafval in de grijze container dan gemiddeld, zoals gezinnen met jonge kinderen (luiers). Voor wie de periode van 8 weken te lang is, die kan het restafval tussentijds naar een ondergrondse container brengen. Deze ondergrondse containers komen op plaatsen die in overleg met de verenigingen van dorpsbelang worden bepaald. Naast het kratje glas voor de glasbak en de zak textiel voor de textielbak kan ook de zak restafval mee naar een centrale, ondergrondse container.

Oranje

Door de betere afvalscheiding zal de hoeveelheid PMD (verpakkingsmateriaal van Plastic, Metaal en Drankenkartons) toenemen. Daarom wordt de ‘oranje’ container vaker geleegd: van eens in de 4 naar eens in de 3 weken. Deze wijziging wordt eerder (in de loop van 2018) ingevoerd. 

Groen

De inzamelfrequentie van het gft-afval (de groene container voor groente-, fruit- en tuinafval) blijft hetzelfde: eens in de 2 weken.

Achtergrond

Landelijk zijn er zogeheten VANG-doelstellingen bepaald. VANG staat voor: Van Afval Naar Grondstof en betekent dat het inzamelen van herbruikbare stoffen het uitgangspunt is. Het meeste ‘afval’ is eigenlijk geen afval maar een grondstof: materiaal dat voor de tweede (of derde) keer gebruikt kan worden. Dat wat écht niet hergebruikt kan worden, is afval en kan in de grijze container. De landelijke VANG-doelstelling voor 2020 is maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. De doelstelling voor 2025 is maximaal 30 kg per inwoner per jaar.

Om dit in Westerveld te bereiken wordt de inzamelfrequentie van de containers aangepast en inwoners uitgenodigd worden het huishoudelijk afval perfect te scheiden.

Start van het nieuwe inzamelrooster

Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het aanpassen van het aantal ophaaldagen van de grijze container in combinatie met het plaatsen van ondergrondse containers én het vaker ophalen van het PMD. In 2018 wordt dit plan uitgewerkt én worden inwoners nogmaals voorgelicht over welke stoffen allemaal hergebruikt kunnen worden én wat overblijft voor de grijze container: wat moet in welke container?
In 2018 wordt ook – onder andere samen met de verenigingen van dorpsbelangen – bepaald, waar de ondergrondse containers precies komen. Per 1 januari 2019 gaat het nieuwe ophaalrooster in.

De inzameldagen van de groene, grijze en ‘oranje’ container zijn per adres te vinden op www.rova.nl/afvalkalender en in de app van inzamelaar ROVA. In december 2018 is het rooster van 2019 verwerkt in deze online kalender.