December 2019

 • Vervolg bomenavond

  Om te bepalen welke bomen (en houtopstanden) van belang zijn voor Westerveld en dus beschermd moeten worden is er op 17 december 2019 een bomenavond georganiseerd. De avond markeerde de start van een nieuw te vormen bomenbeleid.

 • Wegafsluiting De Vennen in Dwingeloo

  Woensdag 8 januari 2020 starten de herstelwerkzaamheden aan de bermverharding langs De Vennen in Dwingeloo. De weg is afgesloten ter hoogte van de T- kruising Holtien en T- kruising Lheebroek.

 • Wethouder Doeven is vriend van Bob

  Op vrijdag 20 december 2019 bezocht de Bob-campagne On Tour de gemeente Westerveld, om hier wethouder Doeven te vragen om vriend van Bob te worden.

 • Wethouder Smidt reikt poster ‘Westerveld Natuurlijk’ uit aan Stad & Esch

  Op woensdag 18 januari 2019 heeft wethouder Smidt een reusachtige plaat gepresenteerd aan Dhr Schipper, locatiedirecteur van Stad & Esch Diever, met daarop de resultaten van de jongerendag. De jongerendag was onderdeel van de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’.

 • Wegafsluiting Heuvelenweg in Dwingeloo

  Maandag 6 januari 2020 starten de werkzaamheden van de herinrichting van de Heuvelenweg in Dwingeloo. Ter hoogte van de kruising Heuvelenweg – Bathingeweg en de Brede school)

 • Zeven inwoners genaturaliseerd

  Donderdag 12 december 2019 hebben zeven inwoners van Westerveld het Nederlanderschap verkregen

 • Politieke avond Westerveld 17 december 2019

  De raad vergadert op dinsdag 17 december 2019 om 20.00 uur in de raadszaal.

 • Kerstboomactie 2020

  Ook dit jaar kunnen verenigingen meedoen aan de Kerstboomactie en zo de clubkas 'spekken'. Na de jaarwisseling kunnen georganiseerde instellingen of groepen (scholen, (buurt)verenigingen, sportclubs et cetera) gebruikte kerstbomen verzamelen en op zaterdag 4 januari 2020 inleveren op het Afvalbrengstation in Havelte of bij het Steunpunt Buitendienst in Dieverbrug. Voor iedere ingezamelde kerstboom wordt een beloning van € 1,00 gegeven voor de clubkas.

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

  De gemeente Westerveld opent op woensdag 15 januari 2020 om 19.30 uur de deuren van het gemeentehuis voor een nieuwjaarsbijeenkomst.

 • Denk mee over bomen

  In de toekomst wordt het gemakkelijker om vergunningsvrij een boom te kappen. Maar dat betekent niet dat álle bomen zomaar gekapt kunnen worden.

 • Wijzigingen rond de feestdagen

  In de maand december zijn er rondom de feestdagen gewijzigde openingstijden en afvalinzameling.