Politieke avond Westerveld 17 december 2019

De raad vergadert op dinsdag 17 december 2019 om 20.00 uur in de raadszaal.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 1. Raadsvergadering (besluitvorming)
  •    Voorstel over Woonvisie
  •    Voorstel evaluatie en besluit voortzetting Stichting Ondernemersfonds Westerveld
  •    Voorstel belastingverordeningen
 2. Informatievoorziening over het voorstel over het onderzoek naar toekomstbestendigheid van binnensportaccommodaties
 3. Pauze
 4.  Informatievoorziening over het voorstel tussentijdse terugkoppeling GVVP
 5. Initiatiefvoorstel Progressief Westerveld over De Vorrelvenen 11 Dwingeloo

De avond bijwonen/volgen

Tijdens de Politieke avond Westerveld zijn belangstellenden welkom op de publieke tribune. Ook is de Politieke avond Westerveld te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger