Vervolg bomenavond

Om te bepalen welke bomen (en houtopstanden) van belang zijn voor Westerveld en dus beschermd moeten worden is er op 17 december 2019 een bomenavond georganiseerd. De avond markeerde de start van een nieuw te vormen bomenbeleid.

De uitkomst van de goedbezochte avond is dat er veel verschillende meningen zijn over welke bomen vergunningplicht zouden moeten zijn en welke niet. Omdat niet iedereen in de gelegenheid is geweest om zijn inbreng te geven op de avond en er niet voldoende tijd was om alle ideeën te delen kunt u uw idee ook schriftelijk inbrengen.

Binnen het nieuw op te stellen beleid blijven in elk geval de bomen met cultuurhistorische waarden en bomen en structuren die nu beschermd zijn in landelijke, provinciale en gemeentelijke lijsten en beleidstukken of vastgestelde ruimtelijke plannen beschermd. Maar welke bomen moeten nog meer bescherm blijven? Op die vraag ontvangen we graag uw mening! U kunt denken aan: kleine bosgebieden in het landschap, grote alleenstaande bomen voor boerderijen en gebouwen, oude fruitbomen voor boerderijen, bomen langs oprijlanen, laanbeplanting en historische lanen. U kunt tot en met 31 januari 2020  reageren via info@gemeentewesterveld.nl o.v.v. nieuw bomenbeleid.

De reacties van de avond inclusief de ingezonden reacties worden meegenomen in een startnotitie. De startnotitie is de voorbereiding voor het nieuwe bomenbeleid. Uiteindelijk wordt de startnotitie door het college aangeboden aan de raad. Daarna wordt een start gemaakt met het nieuwe bomenbeleid.