Zeven inwoners genaturaliseerd

Donderdag 12 december 2019 hebben zeven inwoners van Westerveld het Nederlanderschap verkregen

Het gezin Lami/Ali (vader, moeder, zoon en twee dochters) hadden de Iraakse nationaliteit, mevrouw Arts had Brits Burger als nationaliteit en mevrouw Vermaas-Viola had de Oostenrijkse nationaliteit.

De ceremonie in het gemeentehuis kende een formeel deel en was daarnaast vooral een gezellige bijeenkomst met burgemeester Jager, de zeven personen die het Nederlanderschap hebben gekregen en een aantal gasten van hen. Onder het genot van een kop koffie werd er op informele wijze met elkaar gesproken. Tijdens het formele deel van de bijeenkomst legden de nieuwe Nederlanders de eed of de belofte af en reikte burgemeester Jager het besluit van Nederlanderschap uit.

De tekst die uitgesproken wordt bij het afleggen van de eed is:
“Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.

De tekst die uitgesproken wordt bij het afleggen van de belofte is:
“Ik beloof dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met
zich meebrengt getrouw te vervullen.
Dat verklaar en beloof ik”.

Zeven Westervelders genaturaliseerd