Kerstboomactie

Ook dit jaar kunnen verenigingen meedoen aan de kerstboomactie en zo de clubkas 'spekken'. Na de jaarwisseling kunnen georganiseerde instellingen of groepen (scholen, (buurt)verenigingen, sportclubs et cetera) gebruikte kerstbomen verzamelen en op zaterdag 2 januari 2021 inleveren op het Afvalbrengstation in Havelte. Voor iedere ingezamelde kerstboom wordt een beloning van € 1,00 gegeven voor de clubkas.

De spelregels voor de kerstboomactie:

  • alleen georganiseerde instellingen of groepen kunnen meedoen;
  • de vereniging/groep/organisatie moet zich uiterlijk 18 december 2020 aanmelden;
  • organisaties die zich melden voor het ophalen van kerstbomen wanneer twee of meer in hetzelfde gebied, dan geldt: wie zich als eerste aanmeldt mag in dat gebied de kerstbomen ophalen. De gemeente neemt met de andere organisatie(s) contact op om te overleggen waar deze wél kerstbomen kan (kunnen) ophalen;
  • de gemeente accepteert bij deze actie alleen gebruikte kerstbomen (en dus géén niet-verkochte kerstbomen);
  • de organisaties die zich aangemeld hebben voor de kerstboomactie kunnen de verzamelde kerstbomen alleen inleveren op 2 januari 2021, tussen 08.30 en 11.00 uur;
  • de deelnemende organisaties moeten zelf het inzamelen en het vervoer van de kerstbomen regelen.