Meerdere initiatiefnemers aanleg glasvezel in kernen Westerveld

Momenteel lopen er twee initiatieven voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Delta Rijssen Glasvezel Investeringen en Rendo buitenaf glasvezel.

De gemeente Westerveld is geen initiatiefnemer, maar is op basis van de telecomwet verplicht om medewerking verlenen aan dit deze initiatieven. In een later stadium, bij vergunningverlening, kunnen we voorwaarden opleggen over het tracé en de locaties voor de schakelstations. Op dit moment zijn we met beide aanbieders in gesprek om te bekijken of beide initiatieven bereid zijn om gebruik te maken van één tracé (twee kabels in een sleuf) zodat de overlast bij mogelijke aanleg wordt beperkt.  

Op basis van wetgeving mogen wij niet een van beide initiatieven afwijzen. Inwoners van de betreffende kernen maken zelf de keus of ze gebruik willen maken van een aansluiting maar zijn hiertoe niet verplicht.