Politieke avond dinsdag 8 december

Op dinsdag 8 december 2020 vanaf 20.00 uur is er weer een Politieke avond Westerveld.

Het is een fysieke vergadering, waarbij de basisregels ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen in de raadzaal. Mede hierdoor is het helaas niet mogelijk om als inwoner aanwezig te zijn. De vergadering is wél via internet live te volgen

Op de agenda van de vergadering van 8 december 2020 staan de volgende onderwerpen:

  1. Voorstel Rekenkamerrapport - Evaluatie WMO Gemeente Westerveld (informatie- en debatronde)
  2. Voorstel Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (debatronde)
  3. Voorstel Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling verplaatsing Aldi Dwingeloo (debatronde) 
  4. Voorstel Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet gemeente Westerveld (debatronde)

De stukken voor de vergadering staan op iBabs Online