Westerveld maakt meerjarige prestatieafspraken met woningcorporatie Actium en huurdersplatform MEVM

Op dinsdag 8 december 2020 ondertekenden wethouders Smidt en De Haas van de gemeente Westerveld, samen met Monique Boeijen, directeur bestuurder van Actium en Henk Oostland voorzitter van huurdersplatform MEVM meerjarige prestatieafspraken. De afspraken gaan onder andere over de duurzaamheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid én leefbaarheid van sociale huurwoningen in Westerveld.

Het is voor het eerst dat er meerjarige afspraken zijn vastgelegd. Hiervoor werkten de partners samen in de vorm van jaarlijkse afspraken. Door de afspraken een meerjarig karakter te geven kunnen de partijen nog beter samenwerken met doelstellingen die beter aansluiten op de onlangs vastgestelde woonvisie.

Zo krijgen vanaf 1 januari 2021 alle nieuwe huurders het aanbod om gebruik te maken van de Voorzieningenwijzer. Een gecertificeerde consulent kan huurders helpen om inzicht te krijgen in de (gemeentelijke) regelingen die er zijn en op welke toeslagen men recht heeft. Huurdersplatform MEVM biedt huurders de mogelijkheid om een energiecoach in te schakelen of met een energiedisplay meer inzicht krijgen in energieverbruik. Ook zal samen met zorg- en welzijnspartijen een woonzorgvisie worden opgesteld en er wordt nagedacht over de inzet van een verhuiscoach die ouderen met een verhuiswens kan begeleiden.  Monique Boeijen: “Met de toenemende vergrijzing en de uitstroom uit beschermde woonvormen is een gezamenlijke visie op wonen en zorg heel belangrijk. Alleen dan kunnen we ook in de toekomst het juiste aanbod bieden op plekken waar het fijn is om te wonen.”

“Het ondertekenen van deze verdergaande meerjarige prestatieafspraken is een bevestiging van goede samenwerking en een gezamenlijke visie. We werkten al goed samen, maar hebben nooit eerder afspraken gemaakt die verder reikten dan één kalenderjaar. Ik ben blij dat we door deze afspraken nóg beter kunnen samenwerken om recht te doen aan de, door de gemeenteraad vastgestelde, woonvisie.” Aldus wethouder Smidt.

Ondertekening

Wethouders Smidt en De Haas ondertekenen met samen met Monique Boeijen, directeur bestuurder van Actium en Henk Oostland voorzitter van huurdersplatform MEVM meerjarige prestatieafspraken