Wethouder Smidt en Arjen Vos ondertekenen plan voor nieuwbouw in Dwingeloo

Er zijn vergevorderde plannen om aan de Poolweg 1 in Dwingeloo de manege en paardenstallen te slopen en de vrijgekomen grond te gebruiken voor woningbouw. Om dit mogelijk te maken ondertekenden Wethouder Smidt van de gemeente Westerveld en Arjen Vos op 15 december 2020 een overeenkomst.

Het gaat om een plan waarbij de huidige manegeopstallen worden gesloopt en daarvoor in de plaats komen 16 woningen. Er komen vier vrijstaande woningen, vier rijwoningen en acht appartementen. Door vaststelling en ondertekening van deze overeenkomst, kan het ontwerpbestemmingsplan verder in procedure worden genomen.

Anterieure overeenkomst

De anterieure overeenkomst werd gesloten om afspraken te maken over onder andere de termijn waarop woningbouw zal plaatsvinden, de aanleg en overname van de openbare ruimte door de gemeente en de aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke groensingel grenzend aan het plan.

Arjen Vos: “Wij willen hier een plan maken met in het achterhoofd een levensbestendig woonerf. Hier zal plaats zijn voor bewoners van verschillende leeftijden en levensfasen. Van nieuwelingen op de woningmarkt tot gezinnen en senioren aan toe. Dit alles in een mooi stuk Dwingeloo tussen de dorpskern en de es.”

Wethouder Smidt: “Een mooie ontwikkeling! Met dit plan komt er extra woonruimte in het prachtige Dwingeloo voor verschillende doelgroepen. Een verfraaiing in Dwingeloo.”

ondertekening Vos
Arjen Vos en wethouder Smidt ondertekenen overeenkomst