Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Het kabinet maakte op 10 december 2021 bekend dat mensen met een laag inkomen een extra tegemoetkoming van ongeveer 200 euro ontvangen, om zo de stijgende energieprijzen te kunnen betalen.

Deze tegemoetkoming komt bovenop de eerder toegezegde verlaging van de energiebelasting, die voor iedereen geldt. Als gemeente voeren we deze extra energietoeslag uit. In januari 2022 volgt meer duidelijkheid over deze regeling. Daar waar mogelijk informeren we inwoners die hier recht op hebben persoonlijk.

Via onze website en de gemeentepagina in de Westervelder Wolder Courant houden we iedereen op de hoogte.