Gemeenteraad voor herbenoeming burgemeester Rikus Jager

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 december 2021 besloot de gemeenteraad van Westerveld om burgemeester Rikus Jager aan te bevelen voor herbenoeming. De tweede termijn van burgemeester Jager eindigt op 1 december 2022. De nieuwe termijn loopt tot uiterlijk 1 mei 2024, omdat burgemeester Jager dan 70 jaar is.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar is in overleg met de Commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma, ervoor gekozen nog met de zittende gemeenteraad een besluit te nemen over de herbenoeming.

Vertrouwenscommissie

Het advies is voorbereid door de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester, waarin alle fracties waren vertegenwoordigd. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.

Koninklijk besluit

De Commissaris van de Koning is geïnformeerd over het aanbevelingsbesluit. Zij stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Herbenoemingstermijn

Een herbenoemingstermijn van een burgemeester is normaal gesproken voor de periode van zes jaar, tenzij de burgemeester binnen die periode 70 jaar wordt. In dat geval volgt eervol ontslag op het moment dat die leeftijd wordt bereikt.

Foto Burgemeester Jager
Burgemeester Rikus Jager