Februari 2017

 • Mogelijkheden versterking verblijfsrecreatie in kaart

  Westerveld doet mee aan het project Vitaliteitsscan Drenthe.

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

  Eind februari verstuurt de gemeente de aanslagen gemeentelijke belastingen 2017.

 • Leerlingen bezoeken het afvalbrengstation

  Vrijdag 17 februari 2017 heeft een groep leerlingen van basisschool De Singelier uit Diever en de Ten Darperschoele uit Wapse, een bezoek gebracht aan het afvalbrengstation in Havelte.

 • Project wandelen met militairen in Havelte

  De beweegcoaches van de gemeente Westerveld starten in het kader van Westerveld in actie! samen met militairen van de Johannes Postkazerne in Havelte het project ‘Wandelen met militairen’. Vijfenvijftigplussers uit de dorpen Havelte, Uffelte, Wapserveen, Darp en Havelterberg kunnen zich opgeven om samen met militairen te gaan wandelen. Deelnemers kunnen ieder op hun eigen niveau een eigen afstand wandelen met één of meerdere militairen.

 • Verenigingsondersteuning voor sport-, cultuur en vrijwilligersorganisaties Westerveld

  Sport-, cultuur- en vrijwilligersorganisaties in Westerveld hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan twee cursussen in het kader van verenigingsondersteuning. Het gaat om de cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van SportDrenthe, waarin verenigingen gecoacht worden in het vinden en behouden van nieuwe vrijwilligers en de cursus Positief Opvoeden Drenthe (POD). De cursus POD organiseert SportDrenthe in samenwerking met Welzijn MensenWerk en is gericht op de aanpak om positief gedrag bij kinderen te stimuleren en een positief klimaat binnen verenigingen te realiseren.