Februari 2017

 • Mogelijkheden versterking verblijfsrecreatie in kaart

  Westerveld doet mee aan het project Vitaliteitsscan Drenthe.

 • Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

  Eind februari verstuurt de gemeente de aanslagen gemeentelijke belastingen 2017.

 • Leerlingen bezoeken het afvalbrengstation

  Vrijdag 17 februari 2017 heeft een groep leerlingen van basisschool De Singelier uit Diever en de Ten Darperschoele uit Wapse, een bezoek gebracht aan het afvalbrengstation in Havelte.

 • Uitdunning bos Vledderlanden in Vledder

  Eind februari, begin maart start Bosgroep Noord-Oost Nederland in opdracht van de gemeente Westerveld met het uitdunnen van het bos aan de Vledderlanden. In het gehele bos, in de volksmond ook wel ‘het Kokse bos’ genoemd, worden bomen gekapt om andere exemplaren meer ruimte te geven en ontwikkeling van een gevarieerde struiklaag te stimuleren. Deze struiklaag biedt onder andere voedselmogelijkheden en beschutting voor diverse diersoorten. Verder worden rondom de poel aan het Vledderlandenpad alle essen gekapt. Deze essen zijn aangetast door de zogeheten essentaksterfte. De uitdunningswerkzaamheden worden voor 15 maart 2017 uitgevoerd en afgerond.

 • Project wandelen met militairen in Havelte

  De beweegcoaches van de gemeente Westerveld starten in het kader van Westerveld in actie! samen met militairen van de Johannes Postkazerne in Havelte het project ‘Wandelen met militairen’. Vijfenvijftigplussers uit de dorpen Havelte, Uffelte, Wapserveen, Darp en Havelterberg kunnen zich opgeven om samen met militairen te gaan wandelen. Deelnemers kunnen ieder op hun eigen niveau een eigen afstand wandelen met één of meerdere militairen.

 • Werk aan de weg in februari

  Eind februari 2017 starten werkzaamheden aan de Veendijk in Havelte en de Poolweg in Dwingeloo.

 • Verenigingsondersteuning voor sport-, cultuur en vrijwilligersorganisaties Westerveld

  Sport-, cultuur- en vrijwilligersorganisaties in Westerveld hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan twee cursussen in het kader van verenigingsondersteuning. Het gaat om de cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van SportDrenthe, waarin verenigingen gecoacht worden in het vinden en behouden van nieuwe vrijwilligers en de cursus Positief Opvoeden Drenthe (POD). De cursus POD organiseert SportDrenthe in samenwerking met Welzijn MensenWerk en is gericht op de aanpak om positief gedrag bij kinderen te stimuleren en een positief klimaat binnen verenigingen te realiseren.