Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

Eind februari verstuurt de gemeente de aanslagen gemeentelijke belastingen 2017.

Op het aanslagbiljet staat ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw onroerende zaak. Bij het aanslagbiljet ontvangt u een toelichting op de verschillende gemeentelijke belastingen en informatie over de vaststelling van de WOZ-waarde.

Bezwaar

Wanneer u een bezwaarschrift indient tegen de WOZ-waarde of tegen andere belastingaanslagen, ontvangt u van ons altijd een ontvangstbevestiging. Wanneer u binnen twee weken na het indienen van het bezwaarschrift nog geen ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen, vragen wij u om contact op te nemen met het team Belastingen om te verifiëren, of wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen.

Automatische incasso

De gemeente Westerveld biedt de mogelijkheid om gecombineerde aanslagen in 8 termijnen te voldoen via automatische incasso. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vul dan het machtigingsformulier in.
Meer informatie over automatische incasso.

Kwijtschelding

Bent u niet in staat aan uw betalingsverplichting te voldoen? Dan kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen.
Meer informatie en het benodigde kwijtscheldingsformulier. 

Taxatieverslag

U kunt na ontvangst van het aanslagbiljet een taxatieverslag van uw woning downloaden waarop de belangrijkste kenmerken van uw pand staan. Het is niet mogelijk om als bedrijf of organisatie in te loggen. Indien u een taxatieverslag wenst te ontvangen van een niet-woning, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meer informatie over gemeentelijke belastingen.