Leerlingen bezoeken het afvalbrengstation

Vrijdag 17 februari 2017 heeft een groep leerlingen van basisschool De Singelier uit Diever en de Ten Darperschoele uit Wapse, een bezoek gebracht aan het afvalbrengstation in Havelte.

Het ging om de leerlingenraden van de twee scholen én de groepen 6, 7 en 8 van De Singelier. In totaal ongeveer 50 leerlingen.

De leerlingen hebben een rondleiding over het terrein gehad én de container met vuil van de school werd omgekieperd en gesorteerd. Met andere woorden: het scheiden van afval was de rode draad tijdens het bezoek.

Het bezoek is georganiseerd op initiatief van een aantal leerlingen. Zij kwamen onlangs, met juf, in het gemeentehuis langs om te vragen waarom zij thuis wél alle afval over drie containers moeten verdelen maar alle afval op school in één container verdwijnt. Goede vraag!

Heel formeel: een school is in de afvalstoffenverordening geen huishouden en heeft daardoor niet een grijze, groen en ‘oranje’ minicontainer voor huishoudelijk afval. Scholen hebben vaak één grote verzamelcontainer voor bedrijfsafval. Bekeken vanuit hergebruik van afval, is dit geen goede oplossing. Om die reden is de afvalcontainer van de school op de kop gezet om te kijken wat er allemaal in zit. Met dit gegeven gaat de gemeente onderzoeken of het ook mogelijk is om het afval van de scholen te scheiden, zodat ook dat afval voor hergebruik benut kan worden. Wordt vervolgd.

Als aandenken aan het bezoek, kregen alle leerlingen een zakje bloemenzaad mee: geef de wereld kleur en fleur!

Leerlingen brengen bezoek aan het afvalbrengstation

Leerlingen De Singelier en Ten Darperschoele brengen bezoek aan het afvalbrengstation 

Leerlingen brengen bezoek aan het afvalbrengstation

Leerlingen De Singelier en Ten Darperschoele brengen bezoek aan het afvalbrengstation