Project wandelen met militairen in Havelte

De beweegcoaches van de gemeente Westerveld starten in het kader van Westerveld in actie! samen met militairen van de Johannes Postkazerne in Havelte het project ‘Wandelen met militairen’. Vijfenvijftigplussers uit de dorpen Havelte, Uffelte, Wapserveen, Darp en Havelterberg kunnen zich opgeven om samen met militairen te gaan wandelen. Deelnemers kunnen ieder op hun eigen niveau een eigen afstand wandelen met één of meerdere militairen.

De eerste wandeling is op donderdag 2 maart 2017 om 14.30 uur en start bij Echos Home Het Baken, Johannes Postweg 5 in Darp. Voorafgaand is er tijd voor een kopje koffie of thee. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deelname aan het wandelen is kosteloos. Het project duurt zes aaneengesloten weken. Daarna bekijken de beweegcoaches en militairen of het project wordt voortgezet.

De militairen die deze wandeling verzorgen komen uit het project The Colony. Een samenwerkingsproject van Echos, de G1 (operationele personeelszaken) van de 43e gemechaniseerde brigade en de kazernecommandant van de Johannes Postkazerne. The Colony is een groep militair- en burgermedewerkers, die vanwege fysieke, mentale of andere persoonlijke omstandigheden  hun eigen functie tijdelijk niet kunnen uitoefenen en daarom een bijdrage leveren aan een mooi woon- en leefklimaat in de omgeving van de kazerne.

Meer informatie en opgave

Voor meer informatie en opgave kunnen geïnteresseerden contact opnemen met beweegcoach Kim ten Klooster of Tim Jansen van de gemeente Westerveld via 14 0521 of een e-mail sturen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl.

Westerveld in actie

Westerveld in actie! is de uitvoering van het programma bewegen en gezondheid van de gemeente Westerveld. Hiervoor hebben de beweegcoaches van de gemeente in de vier hoofdkernen werkgroepen opgericht. Doel van Westerveld in actie! is het stimuleren van een gezonde leefstijl onder alle inwoners van de gemeente Westerveld.