Bomen kappen Piet Soerplein

In februari 2018 start de gemeente met de eerste werkzaamheden rondom het Piet Soerplein. Daar wordt een groot deel van de bomen gekapt.

Uit onderzoek naar de bomen op het Piet Soerplein blijkt dat het grootste deel van de bomen in zeer slechte conditie verkeert. In het plan voor de herinrichting is daarom ingezet op het vervangen van een groot deel van de bomen door nieuwe exemplaren.

Wethouder Geertsma: “Het kappen van de bomen is een eerste aanzet voor het opknappen van het Piet Soerplein. Een breed gedragen plan wat op initiatief van het dorp tot stand is gekomen.”

Vier van de te kappen bomen blijven tijdelijk staan. Na onderzoek is gebleken dat het plein deel uitmaakt van een route voor vleermuizen. Daarom is het wettelijk verplicht om hier maatregelen voor te nemen. Om deze mogelijke vleermuisroute tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet te verstoren, blijven vier bomen tijdelijk staan. Deze bomen worden in oktober gekapt en direct vervangen door nieuwe bomen volgens het beplantingsplan.

Begin maart vindt, samen met de dorpsgemeenschap,  de officiële aftrap van de werkzaamheden plaats.