Project ‘militaire wandelingen’ gaat weer van start

Op donderdag 8 maart om 14.00 uur starten de ‘militaire wandelingen’ weer. Onder begeleiding van een militair van de Johannes Postkazerne in Havelte kunnen alle 55+’ers uit de gemeente Westerveld weer wandelen. Er zijn drie groepen waardoor iedereen op eigen niveau een afstand kan wandelen. De afstanden zijn minder dan 3 kilometer, 4 á 5 kilometer en 6 á 7 kilometer.

Het initiatief is een samenwerking tussen de militairen van ‘The Colony’ en de beweegcoaches van de gemeente Westerveld. The Colony is een groep militair- en burgermedewerkers, die vanwege fysieke, mentale of andere persoonlijke omstandigheden tijdelijk hun eigen functie niet kunnen uitoefenen. Daarom leveren zij een bijdrage aan een mooi woon- en leefklimaat in de omgeving van de kazerne.

Militaire wandeling

De wandelingen  starten drie keer per maand vanuit Echos Home Het Baken in Havelte en één keer per maand wordt er gewandeld vanaf de USA Site in Havelterberg. Na het wandelen is er tijd voor een kopje koffie of thee. Dit is op eigen kosten. Deelname aan het wandelen is kosteloos.

Westerveld in actie

Westerveld in actie! is de uitvoering van het programma bewegen en gezondheid van de gemeente Westerveld. Hiervoor hebben de beweegcoaches werkgroepen opgericht in de vier hoofdkernen van de gemeente. Het doel van Westerveld in actie! is het stimuleren van een gezonde leefstijl onder alle inwoners van de gemeente Westerveld.

Meer informatie en opgave

Voor meer informatie en opgave kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de beweegcoach van de gemeente Westerveld via 14 0521 of een e-mail sturen naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl.

Wandelen met militairen
Wandelen met militairen