Raadsvergadering 6 maart 2018

De agenda van deze vergadering is:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
 3. Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 30 januari 2018 + toezeggingenlijst
 4. Ingekomen stukken
 5. Rondvraag
 6. Voorstel invoering Omgevingswet
 7. Voorstel voorbereidingbudget haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Havelte\
 8. Voorstel Cultuur in de Gemeente Westerveld
 9. Voorstel gelijk speelveld glasvezel: aanpassen legesverordening
 10. Voorstel instelling commissie onderzoek geloofsbrieven
 11. Voorstel bouwplan verbouw voormalige mandenmakerij tot 13 woonappartementen aan Koningin Wilhelminalaan 20-22 in Wilhelminaoord
 12. Voorstel vaststelling bestemmingsplan Ruinerwoldseweg 4 te Uffelte
 13. Voorstel verklaring van geen bedenkingen De Zandroos Kalterbroeken
 14. Voorstel Visie 'BrinQ Westerveld'
 15. Voorstel omgevingsvergunning Boermarke nabij Lheebroek 18 Dwingeloo - ontwerp verklaring van geen bedenkingen
 16. Sluiting

Toelichtingen

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger