Voorlichtingsbijeenkomst vrijwilligersverzekering

Maandagavond 4 maart 2019 om 19.30 uur komt onze accountmanager van Centraal Beheer Achmea voorlichting geven over de vrijwilligersverzekering, zodat onder andere vragen van vrijwilligersorganisaties over deze verzekering beantwoord kunnen worden!

De gemeente Westerveld heeft een vrijwilligersverzekering waar alle vrijwilligers(organisaties), mantelzorgers en maatschappelijke stagairs die binnen Westerveld werkzaam zijn een beroep op kunnen doen bij schade, aansprakelijkheid etc. Onze vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer omvat:

  • Verkeersaansprakelijkheid rechtspersonen;
  • Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers;
  • Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen;
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers;
  • Ongevallenverzekering vrijwilligers.

Een vrijwilliger is ‘degene die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’.  Denk hierbij aan vrijwilligers bij sportverenigingen en buurthuizen, voorleesmoeders op basisscholen, collectanten voor goede doelen en vrijwilligers die koffie schenken in een verzorgingshuis. De vrijwilligersverzekering is te zien als vangnet (secondaire dekking); als de schade nergens anders verhaalbaar is, wordt door de verzekeraar bekeken of deze onder de dekking van de vrijwilligersverzekering valt.

Graag aanmelden

Als u naar de voorlichtingsbijeenkomst wilt komen, verzoeken wij u dit vóór 27 februari 2019 in een e-mail door te geven. Graag vernemen wij in uw e-mail, namens welke organisatie én met hoeveel personen u komt. De e-mail stuurt u naar info@gemeentewesterveld.nl met als onderwerp: vrijwilligersverzekering.

De koffie staat maandag 4 maart vanaf 19.00 uur klaar  in het gemeentehuis in Diever.