Februari 2020

  • Verzoek interpellatie Progressief Westerveld

    Progressief Westerveld heeft bij burgemeester Jager, als voorzitter van de raad, het verzoek ingediend tot het houden van een interpellatie, tijdens de Politieke avond Westerveld op 25 februari 2020.

  • Overeenkomst gewasbeschermingsmiddelen is ondertekend

    Op maandagavond 24 februari 2020 ondertekende wethouder De Haas namens het college, samen met andere partijen, de overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Hiermee is een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen.

  • Gemeente Westerveld sluit overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen

    Vanuit de oproep vanuit de PvdA fractie en de wens van de agrarische ondernemers die betrokken zijn bij de bloembollenteelt in Westerveld wordt een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen.