Februari 2020

 • Verzoek interpellatie Progressief Westerveld

  Progressief Westerveld heeft bij burgemeester Jager, als voorzitter van de raad, het verzoek ingediend tot het houden van een interpellatie, tijdens de Politieke avond Westerveld op 25 februari 2020.

 • Overeenkomst gewasbeschermingsmiddelen is ondertekend

  Op maandagavond 24 februari 2020 ondertekende wethouder De Haas namens het college, samen met andere partijen, de overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Hiermee is een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen.

 • Aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

  Eind februari verstuurt de gemeente de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2020. Het biljet gemeentelijke belastingen van gemeente Westerveld kunt u voortaan digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Om uw aanslagbiljet digitaal te ontvangen, logt u in op mijn.overheid.nl met DigiD. Bij instellingen zet u een vinkje voor de gemeente Westerveld. Op het aanslagbiljet staat ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw onroerende zaak. Op de achterkant en in de bijsluiter staat een toelichting op de verschillende gemeentelijke belastingen en informatie over de vaststelling van de WOZ-waarde.

 • Gemeente Westerveld sluit overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Vanuit de oproep vanuit de PvdA fractie en de wens van de agrarische ondernemers die betrokken zijn bij de bloembollenteelt in Westerveld wordt een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen.

 • Bouw mee aan het sport- en preventieakkoord Westerveld

  De eerste stap tot een sport- en preventieakkoord in Westerveld is gezet! Op 28 januari 2020 zijn er vier ambities vastgesteld tijdens een goed bezochte startbijeenkomst.

 • Oude Willemsweg tijdelijk afgesloten

  De Oude Willemsweg in het Drents-Friese Wold is tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, voor wegwerkzaamheden.

 • Politieke avond Westerveld 25 februari 2020

  De raad vergadert op dinsdag 25 februari 2020 om 20.00 uur in de raadszaal.

 • Spreekuur sociaal ombudsvrouw

  Inwoners van de gemeente Westerveld kunnen voor informatie, advies en hulp contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw, mevrouw Schrale-Oranje. Bijvoorbeeld wanneer u een probleem ervaart in de uitvoering van zorg en ondersteuning, jeugdhulp of werk en inkomen.

 • Extra Politieke avond Westerveld 11 februari 2020

  De raad vergadert op dinsdag 11 februari 2020 om 20.00 uur in de raadszaal