Aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

Eind februari verstuurt de gemeente de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2020. Het biljet gemeentelijke belastingen van gemeente Westerveld kunt u voortaan digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Om uw aanslagbiljet digitaal te ontvangen, logt u in op mijn.overheid.nl met DigiD. Bij instellingen zet u een vinkje voor de gemeente Westerveld. Op het aanslagbiljet staat ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw onroerende zaak. Op de achterkant en in de bijsluiter staat een toelichting op de verschillende gemeentelijke belastingen en informatie over de vaststelling van de WOZ-waarde.

Bezwaar

Wanneer u een bezwaarschrift indient tegen de WOZ-waarde of tegen andere belastingaanslagen, ontvangt u van ons altijd een ontvangstbevestiging. Indien u binnen twee weken na het indienen van het bezwaarschrift nog geen ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen, vragen wij u om contact op te nemen met de gemeente om te verifiëren, of wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen.

Automatische incasso

De gemeente Westerveld biedt de mogelijkheid om gecombineerde aanslagen in 8 termijnen te voldoen via automatische incasso. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vul dan het machtigingsformulier in. Meer informatie over deelname aan automatische incasso vindt u onder gemeentelijke belastingen, automatische incasso.

Kwijtschelding

Bent u niet in staat aan uw betalingsverplichting te voldoen? Dan kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. Meer informatie en het benodigde kwijtscheldingsformulier vindt u onder gemeentelijke belastingen, kwijtschelding.

Meer informatie

Onder Belastingen staat meer informatie. U kunt op WOZ-beschikking en taxatieverslag na ontvangst van het aanslagbiljet een taxatieverslag van uw woning downloaden waarop de belangrijkste kenmerken van uw pand staan.