Politieke avond Westerveld 25 februari 2020

De raad vergadert op dinsdag 25 februari 2020 om 20.00 uur in de raadszaal.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

  1. Raadsvergadering (besluitvorming)
  2. Debat over agendavoorstel Progressief Westerveld en CDA over vervolg visie zendmasten
  3. Debat over agendavoorstel VVD en PvdA over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de gemeente Westerveld (dit is een technische en procedurele behandeling, inspreken is daarom niet mogelijk)

De avond bijwonen/volgen

Tijdens de Politieke avond Westerveld zijn belangstellenden welkom op de publieke tribune. Ook is de Politieke avond Westerveld te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger