Aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

Eind februari verstuurt de gemeente de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2021. Het biljet gemeentelijke belastingen van gemeente Westerveld kunt u ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid.

Om uw aanslagbiljet digitaal te ontvangen, logt u in op mijn.overheid.nl met DigiD. Bij instellingen zet u een vinkje voor de gemeente Westerveld.

Op het aanslagbiljet staat ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw onroerende zaak. Op de achterkant en in de bijsluiter staat een toelichting op de verschillende gemeentelijke belastingen en informatie over de vaststelling van de WOZ-waarde.

Bezwaar

Wanneer u een bezwaarschrift indient tegen de WOZ-waarde of tegen andere belastingaanslagen, ontvangt u van ons altijd een ontvangstbevestiging. Als u binnen twee weken na het indienen van het bezwaarschrift nog geen ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen, vragen wij u om contact op te nemen met het team Belastingen om te controleren, of wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen.

Automatische incasso

De gemeente Westerveld biedt de mogelijkheid om gecombineerde aanslagbiljetten in 8 termijnen te voldoen via automatische incasso. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vul dan het machtigingsformulier in. Lees meer over automatische incasso.

Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit doet u door het invullen van het digitale aanvraagformulier kwijtschelding.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op gemeentelijke belastingen. U kunt na ontvangst van het aanslagbiljet een taxatieverslag van uw onroerende zaak downloaden waarop de belangrijkste kenmerken van uw pand staan.