Fractiesplitsing gemeenteraad

D66 Westerveld heeft besloten uit het samenwerkingsverband Progressief Westerveld te stappen. Progressief Westerveld heeft vervolgens aan de raadsvoorzitter te kennen gegeven dat mevrouw Oosterhuis daarmee niet langer deel uit maakt van de fractie Progressief Westerveld.

Op 4 februari 2021 heeft mevrouw Oosterhuis de raadsvoorzitter schriftelijk in kennis gesteld van het voortzetten van haar werkzaamheden voor de raad als zelfstandige fractie onder de naam D66. Daarmee krijgt de raad een zevende fractie erbij. De wijziging gaat volgens het reglement van orde van de raad in vanaf de eerstvolgende raadsvergadering, in dit geval dinsdag 2 maart 2021.