Aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

Eind februari verstuurt de gemeente de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2022. Het biljet gemeentelijke belastingen van gemeente Westerveld kunt u ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid.

Om uw aanslagbiljet digitaal te ontvangen, logt u in op mijn.overheid.nl met DigiD. Bij instellingen zet u een vinkje voor de gemeente Westerveld. Op het aanslagbiljet staat ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw onroerende zaak vermeld. Op de achterkant en in de bijsluiter staat een toelichting op de verschillende gemeentelijke belastingen en over de vaststelling van de WOZ-waarde.

Bezwaar

Heeft u vragen over het aanslagbiljet, neem dan eerst (telefonisch) contact met ons op. Bent u het niet eens met onze toelichting, dan kunt u alsnog eenvoudig en makkelijk een bezwaarschrift indienen. Dit is uiteraard gratis. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging. Als u binnen 2 weken na het indienen van het bezwaarschrift nog geen ontvangstbevestiging heeft gekregen, vragen wij u om contact op te nemen met het team Belastingen om te controleren of wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen.

Automatische incasso

De gemeente Westerveld biedt de mogelijkheid om gecombineerde aanslagbiljetten in 8 termijnen te betalen via automatische incasso. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vul dan het machtigingsformulier in. Meer informatie over deelname aan automatische incasso vindt u onder gemeentelijke belastingen, automatische incasso.

Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit doet u door het invullen van het digitale aanvraagformulier kwijtschelding. Meer informatie en het digitale kwijtscheldingsformulier vindt u onder gemeentelijke belastingen, kwijtschelding.

Meer informatie

Meer informatie vindt u bij het onderwerp gemeentelijke belastingen. U kunt op gemeentelijke belastingen, WOZ-beschikking en taxatieverslag na ontvangst van het aanslagbiljet een taxatieverslag van uw onroerende zaak downloaden waarop de belangrijkste kenmerken van uw pand staan.