Omgevingsvisie gemeente Westerveld vastgesteld

Op dinsdag 1 februari heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie vastgesteld. Een passend einde van een mooi proces en uitgebreid participatietraject dat aan deze visie ten grondslag ligt.

En dat op de dag dat bekend werd dat de Omgevingswet (wederom) wordt uitgesteld. Gelukkig werd breed omarmd dat de Omgevingsvisie zoveel meer is dan alleen de uitvoering van een wet. De visie is een dynamisch document dat de komende 20 jaar de koers geeft voor vraagstukken die spelen in de fysieke leefomgeving van Westerveld. Het geeft ruimte aan ideeën en plannen uit de samenleving of markt.

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie is veel meegedacht door inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden. Dat gebeurde via een uitgebreid participatietraject, bestaande uit de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’, dorpenavonden, digitale inloopavond ambitiedocument en een jongerendag. Er zijn daarnaast bijeenkomsten georganiseerd met lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden. Een grote dank wordt uitgesproken voor een ieder die een bijdrage heeft geleverd.

De vaststelling is een mooie mijlpaal, maar niet het eindpunt. Nu is het de uitdaging om de ambities en doelen - zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda van de Omgevingsvisie - te gaan verwezenlijken.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de Omgevinsgvisie van gemeente Westerveld? Ga dan naar onze website www.omgevingsvisiewesterveld.nl.