Start spreekuur ter voorbereiding indienen (bouw)plan

De gemeente start woensdag 9 februari 2022 met een tweewekelijks spreekuur voor professionals om te bepalen hoe een plan voor een ruimtelijk initiatief (bouwen en/of ruimtelijke ordening) het beste kan worden ingediend.

Het spreekuur is geen vervanging van het vooroverleg of het principeverzoek. Het doel is om de globale mogelijkheden van een plan te bespreken en de juiste aanvraagstrategie te bepalen (type aanvraag, benodigde stukken, het inrichten van het proces). De doelgroep van het spreekuur bestaat uit professionals zoals architecten, adviesbureaus en aannemers.

Maak een afspraak

Het spreekuur start op woensdagochtend 9 februari 2022 van 9.00-12.00 uur. Het spreekuur is tweewekelijks op woensdagochtend en vindt fysiek plaats in het gemeentehuis met in achtneming van de geldende coronamaatregelen, zoals dragen van een mondkapje en in een ruimte voorzien van een spatscherm.

Een afspraak duurt 30 minuten. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente via info@gemeentewesterveld.nl of tel.14 0521.

Na twee maanden wordt het spreekuur geëvalueerd. Dit om een beeld te krijgen van het type vragen en of, en zo ja welke, aanvullende informatie nodig is. Het spreekuur kan op termijn ook worden gebruikt ter voorbereiding op de Omgevingswet.